Urząd Miejski w Debrznie

Komisje Rady Miejskiej w latach 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jan Płaczek
Zastępca: Jan Adam Beme
Członkowie: Beata Bogacz, Adam Hyrycz,  Elżbieta Laskowicz, Magdalena Błażyńska


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Andrzej Świstowski
Zastępca:Adam Hyrycz
Członkowie: Lange Magdalena, Zdzisław Marek, Jan Płaczek


Komisja Finansów Publicznych

Przewodniczący: Adam Hyrycz
Zastępca: Wiesława Adler
Członkowie :Dorota Rybicka, Zdzisław Marek, Piotr Sułkowski


 

Komisja Infrastruktury Społecznej

Przewodniczący: Wiesława Adler
Zastępca:
Członkowie: Maria Buklarewicz, Maciej Dukszta, Elżbieta Laskowicz, Magdalena Blażyńska, Lange Magdalena


 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Beata Bogacz
Zastępca:Andrzej Świstowski
Członkowie: Maria Buklarewicz, Maciej Dukszta, Adam Łukaszewski