Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


 

Obwieszczenia i komunikaty wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018 - informacje PKW link


Instrukcja- znak X
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_Przykłady znaku X.ppt
Opis: Instrukcja- znak X
Utworzono: 2018-10-05 09:29:09
Data dodania: 2018-10-08 09:29:23
Autor pliku: KBW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Instrukcaj - Komisja do przeprowadzenia wyborów
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komisja_dzienna.pdf
Opis: Instrukcaj - Komisja do przeprowadzenia wyborów
Utworzono: 2018-10-05 09:29:59
Data dodania: 2018-10-08 09:30:16
Autor pliku: KBW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Instrukcaj - Komisja do ustalenia wyborów
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komisja_wieczorna.pdf
Opis: Instrukcaj - Komisja do ustalenia wyborów
Utworzono: 2018-10-05 09:30:45
Data dodania: 2018-10-08 09:30:56
Autor pliku: KBW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

 

Komisje Ukonstytuowane- do przeprowadzenia wyborów
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komisja_P_ukonst.pdf
Opis: Komisje Ukonstytuowane- do przeprowadzenia wyborów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-19 18:56:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Komisje Ukonstytuowane- do ustalenia wyników
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komisja_u_ukonst.pdf
Opis: Komisje Ukonstytuowane- do ustalenia wyników
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-19 18:58:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

 

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_o_zar_kan_bur.pdf
Opis: Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
Utworzono: 2018-10-05 07:45:09
Data dodania: 2018-10-09 07:45:34
Autor pliku: MKW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Szczegóły pliku
Nazwa: 20181003_1151_220304_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf
Opis: Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Utworzono: 2018-10-02 13:20:20
Data dodania: 2018-10-03 13:20:35
Autor pliku: MKW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komi_obw.pdf
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsko w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Debrzno
Utworzono: 2018-09-28 09:09:07
Data dodania: 2018-10-03 09:09:30
Autor pliku: Kom Wyb
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_mk_kom.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Utworzono: 2018-10-01 11:35:52
Data dodania: 2018-10-03 11:36:16
Autor pliku: MKW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Komunikat o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach Rad Gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_komu_2.pdf
Opis: Komunikat O terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach Rad Gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-01 13:15:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniach
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_inf_kom_1.pdf
Opis: Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniach
Utworzono: 2018-09-26 20:19:04
Data dodania: 2018-09-26 20:19:30
Autor pliku: KWS
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Informacja - Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Komisji wyborczych do dnia 26 września w godzinach pracy Urzędu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wybory_inf_obw.pdf
Opis: Informacja Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Komisji wyborczych do dnia 26 września w godzinach pracy Urzędu
Utworzono: 2018-09-25 07:55:51
Data dodania: 2018-09-26 07:56:14
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezywnia do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 8
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wyb_MKW_obw_1.pdf
Opis: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezywnia do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 8
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-18 10:06:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 17 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybroczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wybory do rad gmin, rad powiqatu i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzaedzonych na dzień 21 paździenreika 2018 r.


Informacja Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 12 września 2018 r.o terminach dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_MKW_inform_1.pdf
Opis: Informacja Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 12 września 2018 r.o terminach dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza.
Utworzono: 2018-09-12 15:22:28
Data dodania: 2018-09-12 15:22:49
Autor pliku: Przewodniczący MKW
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Postanowienie KW w Słupsku III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń TKW.pdf
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Utworzono: 2018-09-11 13:57:30
Data dodania: 2018-09-11 13:58:34
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna

Postanowienie KW w Słupsku III z dnia 11 września 2018 r w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Debrznie

Zarządzenie Nr 138. 970.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz138-2018.pdf
Opis: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.
Utworzono: 2018-08-28 12:31:40
Data dodania: 2018-08-29 12:31:20
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Państwowa Komiskja Wyborcza - informacje ogólne

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miastObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Debrznie oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_Bur_Obw_o_okręgach.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Debrznie oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-08-21 09:03:53
Data dodania: 2018-08-27 09:04:01
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Człuchowie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_STAR_Obw_o_okręgach.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Człuchowie
Utworzono: 2018-08-24 09:11:26
Data dodania: 2018-08-27 09:11:29
Autor pliku: A Gappa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_Sejmik_Obw_o_okręgach.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego
Utworzono: 2018-08-21 09:13:51
Data dodania: 2018-08-27 09:13:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Pozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wybory_kalędarz_wyborczy.pdf
Opis: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Utworzono: 2018-08-13 06:55:28
Data dodania: 2018-08-21 06:56:02
Autor pliku: M Morawiecki
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:88
Treść wprowadził(a): Ziarnek Anna, 2018-10-21 08:47:44
Treść wytworzył(a): PKW, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-21 08:45:07


INFORMUJEMY: W CZWARTEK 2 MAJA 2019 ROKU URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE BĘDZIE NIECZYNNY

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY