Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Konsultacje Społeczne

2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

Projekt - Lokalny program Rewitalizacji


Protokuł ustalenia wyników głosowania z dnia 23.07.2017r.


Raport z kosultacji nr 2/2017 dotyczący zmiany nazw ulic i osiedli.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Debrznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Osiedla 35-lecia PRL oraz zmiany nazw ulic Buczka, Nowotki, Rapackiego i Zjednoczenia w Debrznie


Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2022- PROJEKT2016

Uchała Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zmianie terminu przeprowadzenia konsultacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji MIASTA DEBRZNO NA LATA 2016-2022 - PROJEKT


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach mieszkańców gminy Debrzno.

*Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno zawiadamiające, że począwszy od dnia 29 kwietnia 2016r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście z załącznikami

* Informacja o wyniku konsultacji2015

Raport z konsultacji Nr 1/2015 z dnia 03.12.2015r.

Budżet Obywatelski - Protokół z głosowania z dnia 08.11.2015r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:838
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-10-13 07:51:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-13 07:49:26


Informujemy, że dnia 16.08.2019 r. Urząd Miejski w Debrznie będzie nieczynny.