Urząd Miejski w Debrznie
Konsultacje Społeczne

2022

Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie z konsultacji - Strategia Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030.pdf
Opis: Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-10 08:59:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2020

Zarządzenie Burmistrza Debrzna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gm Debrzno dotyczących: projektu statutu Osiedla "Zielone Wzgórze" w Debrznie z załacznikami

2019

Zarządzenie 195.217.2019 z dnia 04.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno dotyczących: projektów statutów sołectw. Szczegóły pliku
Nazwa: zarz195-2019.pdf
Opis: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno dotyczących: projektów statutów sołectw.
Utworzono: 2019-09-04 08:50:37
Data dodania: 2019-09-05 08:50:50
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2019.pdf
Opis: 60/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-09-04 08:47:08
Data dodania: 2019-09-05 08:47:33
Autor pliku: B Kpoeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 32.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw

2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

Projekt - Lokalny program Rewitalizacji


Protokuł ustalenia wyników głosowania z dnia 23.07.2017r.


Raport z kosultacji nr 2/2017 dotyczący zmiany nazw ulic i osiedli.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Debrznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Osiedla 35-lecia PRL oraz zmiany nazw ulic Buczka, Nowotki, Rapackiego i Zjednoczenia w Debrznie


Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2022- PROJEKT2016

Uchała Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zmianie terminu przeprowadzenia konsultacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji MIASTA DEBRZNO NA LATA 2016-2022 - PROJEKT


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach mieszkańców gminy Debrzno.

*Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno zawiadamiające, że począwszy od dnia 29 kwietnia 2016r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście z załącznikami

* Informacja o wyniku konsultacji2015

Raport z konsultacji Nr 1/2015 z dnia 03.12.2015r.

Budżet Obywatelski - Protokół z głosowania z dnia 08.11.2015r.