Urząd Miejski w Debrznie

Referendum Ogólnokrajowe 2015

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji do spraw referendum w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku


prezentacja dotycząca referendum


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Debrzno do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


wskazanie osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw Referendum


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, lokalach obwodowych komsiji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika zarządzonych na dzień 06 września 2015 r.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie Nr 133.148.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Debrzno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum