Urząd Miejski w Debrznie

Obwieszczenia i komunikaty


*Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

*Wykaz członków komisji ze wskazaniem pełnionej funkcji

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie odwołania ze składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborcze.

*Informacja o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3
(zmiana z ul.Przechodniej 1 na CKST ul.Wojska Polskiego 1)

*Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 79.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

*Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

*Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

*Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


* Aktualności -Komisarz Wyborczy w Słupsku

* Aktualności - Państwowa Komisja Wyborcza