Urząd Miejski w Debrznie
Wybory, zebrania w sołectwach na terenie Gminy*Informacja* Kadencja Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Główna upływa w 2016 roku. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w podanym wcześniej terminie.

*Informacja * Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Buchowo upływa w 2017 roku. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w podanym wcześniej terminie.

*06.02.2015 - Informacja o nieprzeprowadzeniu zebrania sprawozdawczo- wyborczego w Sołectwie Stare Gronowo


*30.01.2015 - Terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołectw na terenie Gminy Debrzno - 2015 rok