Urząd Miejski w Debrznie

Obwieszczenia i komunikaty


 

 

*27.11.2014 - Uchwała Nr 12 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 27 listopada 2014 roku
w sprawie odwołania ze składu komisji.

 

 

 

 

*25.11.2014 - POSTANOWIENIE NR 49 /14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Debrznie,

 

 

 

 

*17.11.2014 - Uchwała Nr 10 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w dniu 30 listopada 2014 r.

 

 

 

*17.11.2014 - KOMUNIKAT Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie z dnia 17 listopada 2014r- przerwa w pracy.


*14.11.2014 -Miejsko-Gminna Komisja Wyborcza w Debrznie informuje, że wydawanie kart do głosowania Obwodowym Komisjom Wyborczym odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w dniu 16 listopada 2014 roku o godz.5.45.

 

 

*05.11.2014 - Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie DEBRZNO - ukonstytuowane.

 

 

*23.10.2014 - Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

 

 

*23.10.2014 - Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Debrznie

 

 

*23.10.2014 - Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 

*23.10.2014 - Uchwała w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Debrznie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r..

 

 

*21.10.2014 -Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych oraz losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

 

 

*06.10.2014 -Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

 

 

*30.09.2014 - Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji właściwych dla glosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miejskiej w Debrznie i Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

 

 

*24.09.2014 - Informacja Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie o terminach dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza.

 

 

*24.09.2014 -Informacja Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie o składzie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Debrznie

 

 


 

*09.09.2014 - Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

*29.08.2014 - Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej.

 

 

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego.

 

 


 

* Aktualności -Komisarz Wyborczy w Słupsku

 

* Aktualności - Państwowa Komisja Wyborcza