Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Główna

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań.
Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy.
Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 235ha
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 6 - Sołectwo Główna

Sołtys:

Stanisław Kubiak

Rada Sołecka:

1. Angelika Podolska
2. Grzegorz Podolski
3. Agnieszka Krzemieniec
4. Krzysztof Gad
5. Barbara Mądry
6. Grzegorz Kolano