Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Buchowo

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.


Obszar: 7,77 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 2 - Sołectwo Buchowo

Sołtys:

Karol Sobczak

Rada Sołecka:

1. Angelika Piątkowska
2. Elżbieta Kowalska
3. Marzena Reszka
4. Ewelina Woźniak