Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Uniechówek

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 5,17 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 17 - Sołectwo Uniechówek

Sołtys:

Angelika Słomion

 

Rada Sołecka:

1. Piotr Gostomczyk
2. Angelika Nowak
3. Jan Bączkowski 
4. Magdalena Łabędź
5. Elżbieta Szczęśniak