Urząd Miejski w Debrznie

Gospodarka nieruchomościami

Osoba prowadząca:

 • mgr Danuta Agnieszka Klimek-inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomościami
 • pokój nr 20 I-sze piętro
 • tel:(059) 83 35 351 wew. 49
 • e-mail: d.klimek@debrzno.pl

   

  Postępowania administracyjne w sprawach:

  1. Sprzedaż mienia komunalnego
  2. Wydzierżawienie gruntów komunalnych
  3. Przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
  4. Dokonanie pierwokupu nieruchomości
  5. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
  6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   

  1. Sprzedaż mienia komunalnego

  Podstawa prawna:
  art. 28, art.37 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Jednolity Tekst Dz.U.z 2015 roku, poz.1774 z póź zmianą) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie nr XLIV/309/98 Rady Miejkiej w Debrznie z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
  Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości - pobierz plik

  2. Wydzierżawienie gruntów komunalnych

  Podstawa prawna:
  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2015 roku poz 1774 z póź zmianą) oraz art. 13, ust. 1 i art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity Tekst Dz.U.z 2015 roku, poz.782), art. 693 i 695 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.). Uchwała nr XLIV/309/98 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat - pobierz plik
  - wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat - pobierz plik
  - wniosek o przedłużenie dzierżawy gruntu - pobierz plik
  - wniosek o rezygnację z dalszej dzierżawy - pobierz plik

  3. Przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

  Podstawa prawna
  art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity Tekst Dz.U.z 2015 roku, poz.1774 z póź zmianą)

  Wymagane dokumenty:
  -wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd - pobierz plik
  - dokumenty geodezyjne (opis i mapę wraz z wykazem zmian gruntowych)
  - operat szacunkowy z ustalenia wartości nieruchomości przekazywanej w trwały zarząd

  4. Dokonanie pierwokupu nieruchomości

  Podstawa prawna:
  art. 109, ust. 1 , ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity Tekst Dz.U.z 2015 roku, poz.1774 z póź zmianą)

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek osoby fizycznej - pobierz plik
  - umowa sprzedaży (akt notarialny)

  5. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o spłaceniu w całości należności obciążającej hipotekę księgi wieczystej KW nr ... - pobierz plik
  - aktualny odpis księgi wieczystej

  6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek do Sądu o ujawnienie w KW - pobierz plik
  - wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - pobierz plik

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek