Urząd Miejski w Debrznie

Geodezja


Osoba prowadząca

 • mgr inż. Józef Bil-geodeta miejsko-gminny
 • pokój nr 20 I-sze piętro
 • tel:(059) 83 35 351 wew. 50
 • e-mail: j.bil@debrzno.pl

  Zakres prowadzonych spraw :

  1. nazewnictwo ulic i miejscowości
  2. nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
  3. przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb sprzedaży gruntów komunalnych
  4. okazywanie granic zbywanych gruntów, dzierżaw z gruntów komunalnych
  5. współudział w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy
  6. opracowywanie wstępnych projektów podziału gruntów gminnych
  7. nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonywanymi na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
  8. kontrola gruntów komunalnych w zakresie właściwego użytkowania
  9. prowadzenie spraw o podział nieruchomości
  10. prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczenia nieruchomości
   

  1. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

  Podstawa prawna :
  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000r. z póź. zm.) - art 47a, 47b
  rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji nieruchomości ( Dz. U. nr 243 poz. 2432)

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek właściciela nieruchomości - pobierz plik
  - kopia mapy inwentaryzacji budynku

  2. Podziały nieruchomości

  Podstawa prawna :
  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 z póź. zm.)
  rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004r. (Dz.U. nr 268 z 2004 r. poz. 2663)

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek właściciela nieruchomości - pobierz plik
  - projekt podziału nieruchomości
  - protokół badania księgi wieczystej nieruchomości
  - wypis z ewidencji gruntów
  - mapa ewidencji gruntów
  - postanowienie o zgodności podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  - wykaz zmian gruntowych
  - protokół przyjęcia granic nieruchomości przed podziałem

  3. Rozgraniczanie nieruchomości

  Podstawa prawna :
  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000r. z póź. zm.)
  rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
  z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz.U. z 1999r. nr 45 poz. 453)

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek właściciela nieruchomości o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - pobierz plik
  - mapa ewidencji gruntów
  - wypis z rejestru gruntów
  - opinia geodety o konieczności przeprowadzenia rozgraniczenia

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek