Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Drozdowo

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 4,32 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 5 - Sołectwo Drozdowo

Sołtys:

Lidia Korzeniowska

Rada Sołecka:

1. Mirosław Witkowski

2. Mariola Witkowska

3. Arleta Krajnik