Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Słupia

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 14,36 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 13 - Sołectwo Słupia

Sołtys:

Barbara Lewińska

Rada Sołecka:

1. Teresa Grabowska
2. Zofia Głodek
3. Sandra Krampikowska
4. Dariusz Mateusiak
5. Edwina Mucha
6. Bożena Topur
7. Zbigniew Buszyńczak