Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Strzeczona

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 22,07 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 15 - Sołectwo Strzeczona

Sołtys:

Dorota Rybicka

Rada Sołecka:

1. Iwona Kaczmarczyk
2. Kazimierz Wnuk
3.Wioletta Sylwestrzak
4. Dawid Reszczyński
5. Bogdan Materek