Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Skowarnki

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 15,48 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 12 - Sołectwo Skowarnki

Sołtys:

Krzysztof Wieczorek

Rada Sołecka:

1. Andrzej Piasek
2. Danuta Lewczuk
3. Łukasz Kloskowski
4. Małgorzata Choma
5. Maria Wójcik