Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Grzymisław

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 24,05 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załacznik Nr 7 - Sołectwo Grzymisław

Sołtys:

Zdzisław Marek

Rada Sołecka:

1. Krystyna Adamiak
2. Urszula Nalepa
3. Damian Weiland