Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Boboszewo

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 5,52 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 1 - Sołectwo Boboszewo

Sołtys:

Milena Kujawska

Rada Sołecka:

1. Kazimierz Lisowski
2. Edyta Pistka
3. Katarzyna Jankiewicz