Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARGI - USŁUGI

Ogłoszone w roku 2007

 

Rodzaj przetargu.

Przetarg:

data wprowadzenia

Data przetargu

nieograniczony

- Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 14 000 euro - Całoroczne oczyszczanie ulic, placów i chodników wraz z ich zimowym utrzymaniem oraz pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w okresie od 01.01.2008r do 31.12.2010.

 

10.12.2007

19.11.2007

nieograniczony

- Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro - Zakup plus dostawa elementów ogrodzeniowych ocynkowanych panelowych.

 

20.11.2007

29.11.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 137.000,00 EURO - zakup i dostawa węgla opałowego do szkół, do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie i do budynku OSP w Debrznie.

 

24.09.2007

05.10.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony do 137.000,00 EURO -dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Debrzno oraz ich odwóz - 4 obwody, na rok szkolny 2007/2008 i 2008/2009.

 

09.07.2007

31.07.2007

przetarg nieograniczony

-Dyrektor Zespołu Szkół w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - wymiana wykładziny PCV na wykładzinę OPTIMA w budynku Zespołu Szkół w Debrznie.

 

02.07.2007

23.07.2007

przetarg nieograniczony

-Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na ocieplenie metodą lekką mokrą ścian frontowych budynków na wspólnotach mieszkaniowych.

 

18.04.2007

30.05.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000,00 EURO - na ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Debrzno.

 

23.03.2007

11.04.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej plus specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uzbrojenia działek budownictwa jednorodzinnego w miejscowości Debrzno

 

09.03.2007

20.03.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - zakup i dostawa wyrobów betonowych.

 

26.02.2007

05.03.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - zakup i dostawa kruszyw drogowych.

 

26.02.2007

05.03.2007

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - Zakup oleju napędowego i etyliny dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Debrznio.

 

12.01.2007

31.01.2007

Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2007