Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

. PRZETARGI - Usługi i dostawy

ogłoszone w roku 2019

 

Rodzaj przetargu

Przetarg, postępowanie nazwa

Data wprowadzenia

Data przetargu

zapytanie ofertowwe

Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 20.01.2020 r.-31.12.2022 r
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_usługi_geodezyjne_zapytanie.pdf
Opis: Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 20.01.2020 r.-31.12.2022 r
Utworzono: 2020-01-10 09:38:58
Data dodania: 2020-01-13 09:39:08
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/300246

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_usługi_geodezyjne_rozstrzygnięcie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2020-01-20 14:55:05
Data dodania: 2020-01-20 14:55:21
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.01.2020 17.01.2020
zapytanie ofertowe

Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawakostkiIII_zapytanie.pdf
Opis: Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-12-18 10:26:31
Data dodania: 2019-12-18 10:26:48
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowejhttps://platformazakupowa.pl/transakcja/293797

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawakostki_wybór_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-12-27 09:01:15
Data dodania: 2019-12-27 09:01:37
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.12.2019

20.12.2019

 

zapytanie ofertowe

Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawa_kostki_zapytanie_II.pdf
Opis: zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-12-16 12:44:52
Data dodania: 2019-12-16 12:45:15
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/292336

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawakostki_unieważnienie2.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-12-11 10:24:55
Data dodania: 2019-12-18 10:24:59
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

16.12.2019

18.12.2019

godz.08:05

zapytanie ofertowe

Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawakostki_zapytanie.pdf
Opis: Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-12-06 09:17:30
Data dodania: 2019-12-09 09:17:52
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/286656

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawa_kostki_unieważnienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-12-16 12:45:56
Data dodania: 2019-12-16 12:46:13
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.12.2019

12.12.2019

godz.08.05

przetarg nieograniczony

ODBIÓR STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DEBRZNO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ ICH TRANSPORT DO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW „NOWY DWÓR” SP. Z O. O. W NOWYM DWORZE
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_odpady_ogłoszenie.pdf
Opis: ODBIÓR STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DEBRZNO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ ICH TRANSPORT DO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW „NOWY DWÓR” SP. Z O. O. W NOWYM DWORZE
Utworzono: 2019-12-05 13:28:42
Data dodania: 2019-12-05 13:29:20
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020odpady_siwz.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2019-12-05 13:32:35
Data dodania: 2019-12-05 13:33:13
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 13.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki 1-12
Szczegóły pliku
Nazwa: Odpady2020-załączniki1-12.zip
Opis: Załączniki 1-12
Utworzono: 2019-12-05 13:35:56
Data dodania: 2019-12-05 13:36:15
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Załączniki 13-15
Szczegóły pliku
Nazwa: Odpady2020-załączniki-13-15.zip
Opis: Załączniki 13-15
Utworzono: 2019-12-05 13:36:41
Data dodania: 2019-12-05 13:36:55
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_odpady2020_informacja_z_otwarcia.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-12-13 14:18:32
Data dodania: 2019-12-13 14:18:44
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_odpady2020_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-12-16 12:00:59
Data dodania: 2019-12-16 12:01:17
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

05.12.2019

13.12.2019

godz.10:15

zapytanie ofertowe

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Debrzno na rok 2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawapaliwa2020_zapytanie.pdf
Opis: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Debrzno na rok 2020
Utworzono: 2019-12-04 10:12:36
Data dodania: 2019-12-04 10:12:51
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

link do platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/transakcja/284641

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_dostawapaliwa2020_wybór.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-12-13 11:40:43
Data dodania: 2019-12-13 11:40:53
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.12.2019

12.12.2019

godz.09:05

Przetarg nieograniczony

Gmina Debrzno: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie_nr_617923_2019.doc
Opis: Gmina Debrzno: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno
Utworzono: 2019-11-04 09:35:23
Data dodania: 2019-11-04 09:35:43
Autor pliku: A Król
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ_dokumentacja projektowa_oczyszczalnia_Debrzno-2.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2019-11-04 10:48:46
Data dodania: 2019-11-04 10:49:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załączniki 1 do 8
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 1-8_warnr_617923_2019.zip
Opis: Załaczniki 1 do 8
Utworzono: 2019-11-04 10:53:46
Data dodania: 2019-11-04 10:54:02
Autor pliku: a Król
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Załącznik Nr 6_wzór umowy
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 6_wzór umowy.pdf
Opis: Załącznik Nr 6_wzór umowy
Utworzono: 2019-11-04 10:51:29
Data dodania: 2019-11-04 10:51:41
Autor pliku: A król
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedź na pytania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_oczyszczalnia_odpowiedź_na_pytania.pdf
Opis: Odpowiedź na pytania
Utworzono: 2019-11-08 10:47:48
Data dodania: 2019-11-08 10:48:28
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegóły pliku
Nazwa: ogl_zm_og_ZWIK_oczy_2019.pdf
Opis: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzono: 2019-11-13 14:51:59
Data dodania: 2019-11-13 14:52:10
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie
Szczegóły pliku
Nazwa: zaw_og_ZWIK_oczy_2019.pdf
Opis: Zawiadomienie
Utworzono: 2019-11-13 14:53:42
Data dodania: 2019-11-13 14:54:07
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z zebrania
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_og_ZWIK_oczy_2019.pdf
Opis: Protokół z zebrania
Utworzono: 2019-11-13 14:55:19
Data dodania: 2019-11-13 14:55:33
Autor pliku: W klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedzi na skierowane zapytania
Szczegóły pliku
Nazwa: odp_1_ZWIK_oczy_2019.pdf
Opis: Odpowiedzi na skierowane zapytania
Utworzono: 2019-11-15 10:06:15
Data dodania: 2019-11-15 10:06:38
Autor pliku: W klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_oczyszczalnia_inf_z_otwarcia_ofert.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-11-18 16:04:24
Data dodania: 2019-11-18 16:04:36
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: wyb_oferty_ZWIK_oczy_2019.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-11-25 14:49:58
Data dodania: 2019-11-25 14:50:09
Autor pliku: A król
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.11.2019  

18.11.2019

godz.10:00

zapytanie ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 - III postępowanie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zimowe_utrzymanie_zapytanie.pdf
Opis: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 - III postępowanie
Utworzono: 2019-10-15 13:09:05
Data dodania: 2019-10-15 13:09:55
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/265258

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zimowe_utrzymanie_wybór_oferty_.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-10-18 13:05:20
Data dodania: 2019-10-18 13:05:36
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.10.2019

18.10.2019

godz.10:05

zapytanie ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020- II postępowanie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_odśnieżanieII_zapytanie_ofertowe.pdf
Opis: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 - II postępowanie
Utworzono: 2019-10-07 14:11:54
Data dodania: 2019-10-07 14:12:12
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/262781

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_odśnieżanieII_uniewaznienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-10-15 13:07:10
Data dodania: 2019-10-15 13:07:31
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.10.2019

14.10.2019

godz. 09:05

przetarg nieograniczony

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 231 378,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kredyt_ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
Opis: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 231 378,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - ogłoszenie o zamówieniu
Utworzono: 2019-10-01 12:39:07
Data dodania: 2019-10-01 12:39:27
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ kredyt 2019.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2019-10-01 12:40:58
Data dodania: 2019-10-01 12:41:09
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 8.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki 1-5
Szczegóły pliku
Nazwa: Załączniki 1-5.zip
Opis: Załączniki 1-5
Utworzono: 2019-10-01 12:44:10
Data dodania: 2019-10-01 12:46:00
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Załączniki finansowe
Szczegóły pliku
Nazwa: Załączniki finansowe.zip
Opis: Załączniki finansowe
Utworzono: 2019-10-01 12:46:31
Data dodania: 2019-10-01 12:46:43
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 2.00 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_wyjaśnienia1_zmiana_treści_siwz.pdf
Opis: Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ
Utworzono: 2019-10-04 12:28:52
Data dodania: 2019-10-04 12:44:57
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 2.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana ogłoszenia
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kredyt_zmiana_ogłoszenia.pdf
Opis: Zmiana ogłoszenia
Utworzono: 2019-10-04 12:45:28
Data dodania: 2019-10-04 12:45:43
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kredyt_informacja_z_otwarcia_ofert_.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-10-16 12:33:37
Data dodania: 2019-10-16 12:33:51
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23_10_2019.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-10-23 11:05:42
Data dodania: 2019-10-23 11:06:03
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01.10.2019

14.10.2019

godz.10:15

Zmiana terminu:

16.10.2019

godz.10:15

zapytanie ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zimowe_utrzymanie_dróg_zapytanie_ofertowe.pdf
Opis: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020
Utworzono: 2019-09-18 13:19:03
Data dodania: 2019-09-18 13:19:16
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/257632

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_odśnieżanie_wybór_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-10-07 13:45:08
Data dodania: 2019-10-07 13:45:26
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.09.2019

27.09.2019

godz. 11:05

zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Debrznie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_OPAŁ_ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf
Opis: Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Debrznie - zapytanie ofertowe
Utworzono: 2019-09-04 11:50:39
Data dodania: 2019-09-04 11:51:01
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/252761

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_opał_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-09-10 14:17:18
Data dodania: 2019-09-10 14:17:33
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.09.2019

10.09.2019

godz. 09:05

zapytanie ofertowe

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno -2019
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zapytanie_ofertowe_azbest2019.pdf
Opis: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno -2019 ZAPYTANIE OFERTOWE
Utworzono: 2019-08-07 11:02:53
Data dodania: 2019-08-07 11:03:12
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/246543

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_azbest_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-09-04 10:27:33
Data dodania: 2019-09-04 10:27:40
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.08.2019

19.08.2019

godz.09:05

zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie”.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zapytanie_projekt_boiskoszkolnegronowo.pdf
Opis: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie”.
Utworzono: 2019-07-17 09:10:45
Data dodania: 2019-07-17 09:11:00
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/transakcja/241084

Odpowiedź na pytania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_boiskoStGronowo_odpowiedzi.pdf
Opis: Odpowiedź na pytania
Utworzono: 2019-07-23 12:48:04
Data dodania: 2019-07-24 12:48:36
Autor pliku: Maciej Burglin
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zawiadomienie_o_wyborze_ofert_boisko.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-08-05 15:29:38
Data dodania: 2019-08-05 15:29:59
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17.07.2019

26.07.2019

godz.09:15

przetarg nieograniczony

Usługa likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_Barszcz2_ogłoszenie.pdf
Opis: Usługa likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-05-14 11:27:02
Data dodania: 2019-05-14 11:27:25
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 3.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_barszcz2_siwz.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2019-05-14 11:28:13
Data dodania: 2019-05-14 11:28:44
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 10.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki do SIWZ 1-11
Szczegóły pliku
Nazwa: Załączniki od 1 do 11.zip
Opis: Załączniki do SIWZ 1-11
Utworzono: 2019-05-14 11:36:25
Data dodania: 2019-05-14 11:36:42
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_barszcz2_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-05-22 13:24:37
Data dodania: 2019-05-22 13:25:01
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_barszcz2_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2019-05-28 12:26:47
Data dodania: 2019-05-28 12:27:15
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.05.2019

22.05.2019

godz.10:15

przetarg nieograniczony

Usługa likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_likwidacja_Barszczu_Sosnowskiego_ogłoszenie.pdf
Opis: ogłoszenie - Usługa likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-04-30 15:04:27
Data dodania: 2019-04-30 15:04:49
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_likwidacja_BarszczuSosnowskiego_SIWZ.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2019-04-30 15:06:07
Data dodania: 2019-04-30 15:06:29
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 9.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki do SIWZ 1-11
Szczegóły pliku
Nazwa: Załączniki 1-11.zip
Opis: Załączniki do SIWZ 1-11
Utworzono: 2019-04-30 15:08:31
Data dodania: 2019-04-30 15:08:46
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Informacja z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_likw.barszczu_informacjazotwarciaofert.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-05-09 14:02:17
Data dodania: 2019-05-09 14:02:48
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_likw.barszcz__unieważnienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-05-14 08:53:37
Data dodania: 2019-05-14 08:53:50
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

30.04.2019

09.05.2019

godz.10:15

pisemny ofertowy
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu znajdującego się w miejscowości Uniechów pod numerem 18 C z przeznaczeniem na działalność usługowo — handlową
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_CKSiT_wynajem_o.pdf
Opis: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu znajdującego się w miejscowości Uniechów pod numerem 18 C z przeznaczeniem na działalność usługowo — handlową
Utworzono: 2019-04-17 08:22:27
Data dodania: 2019-04-18 08:22:41
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
18.04.2019 15.05.2019
zapytanie ofertowe

Burmistrz Debrzna zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_nadzórbarlickieego2_zapytanie.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”
Utworzono: 2019-03-11 09:52:59
Data dodania: 2019-03-11 09:53:19
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 2.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/205809

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_nadzórbarlickiego_wybór_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-03-19 08:33:50
Data dodania: 2019-03-20 08:34:23
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.03.2019

18.03.2019

godz. 09:05

zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_nadzór_unieważnienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-03-08 13:20:57
Data dodania: 2019-03-08 13:21:08
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Link do platformy zakupowej:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/202306

 

27.02.2019

07.03.2019

godz.09:05

zapytanie ofertowe

Burmistrz Debrzna zaprasza do składania ofert na pozyskanie drewna z terenu lasu miejskiego położonego przy ul. Cichej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zapytanie_drewno.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zaprasza do składania ofert na pozyskanie drewna z terenu lasu miejskiego położonego przy ul. Cichej
Utworzono: 2019-02-15 10:02:57
Data dodania: 2019-02-15 10:03:28
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/198557

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_pozyskanie drewna_wybór oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-02-21 12:21:42
Data dodania: 2019-02-21 12:22:05
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.02.2019

21.02.2019

godz. 09:05

zapytanie ofertowe

Burmistrz Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zapytanie_zmiana_mpzp.pdf
Opis: zapytanie ofertowe zmiana mpzp
Utworzono: 2019-02-05 13:14:31
Data dodania: 2019-02-05 13:15:54
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/195291

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_mpzp_wybór_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-02-13 08:40:09
Data dodania: 2019-02-14 08:40:32
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05.02.2019

13.02.2019

godz. 09:05

zapytanie ofertowe

Burmistrz Debrzna zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przebudowę ciągu pieszego na działce nr 193/26 w miejscowości Debrzno dla zadania pn. "Budżet obywatelski-Przebudowa ciągu pieszo jezdnego na drodze"
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zapytanie_chodnik_ogrodowa3.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe - chodnik ogrodowa
Utworzono: 2019-01-10 10:11:50
Data dodania: 2019-01-10 10:12:49
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/186891

Odpowiedż na pytanie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogrodowa3_odpowiedź_na_pytanie.pdf
Opis: Odpowiedż na pytanie
Utworzono: 2019-01-15 08:46:12
Data dodania: 2019-01-16 08:46:40
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogrodowa_unieważnienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2019-03-29 13:20:46
Data dodania: 2019-03-29 13:21:00
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10.01.2019

18.01.2019
godz. 10:10

zapytanie ofertowe

Burmistrz Debrzna zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kruszywo_zapytanie.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-01-04 12:54:52
Data dodania: 2019-01-04 12:56:09
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/transakcja/185504

odpowiedź na pytania
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kruszywo_odpowiedz_na_pytania.pdf
Opis: odpowiedź na pytania
Utworzono: 2019-01-11 10:05:18
Data dodania: 2019-01-11 10:05:35
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kruszywo_wybór_oferty.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2019-01-14 11:10:25
Data dodania: 2019-01-14 11:10:55
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.01.2019 14.01.2019
godz. 09:00

 

Przetargi ogłoszone w roku 2018
Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006