Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Obwieszczenia i komunikaty


Prezentacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 63


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26


Informacja o udostępnieniu Spisu Wyborców


Wniosek o udostępnienie Spisu Wyborców z informacją o sposobie udostępniania


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania operatorów informatycznwj obsługi obwodowej komisji wyborczej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku


Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 11 września 2015 roku o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborców oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia w dniu 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Burmistraz w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.


Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Obwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Burmistraz w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Debrzno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Postanowienie Prezydenta RP  dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej