Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Trauguta 2
77-310 Debrzno

tel./fax 0-59/ 83 35 351, 83 35 366
zwik-debrzno@wp.pl

Stacja Uzdatniania Wody tel. 0-59/ 83 35 318
Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś tel. 0-59/ 83 35 290
Kontakt całodobowy tel. 0-59/83 35 290
tel. alarmowy 789 245 949


Godziny przyjęć:

Dyrektor 8.00-11.00 pok. 11
Księgowość 7.00-15.00 pok.10
Kasa 7.00-15.00 pok.9

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Uchwała nr 97.IV.2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.


Dyrektor ZWiK 

Imię i nazwisko: mgr inż. Waldemar Klimek
telefon: 0-59/ 83 35 351
godziny przyjęć: 8.00-11.00 pok. 11

Kompetencje

Kompetencje Dyrektora zawarte są w Statucie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

 

Archiwum
Uchwała nr XIII/74/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie uchalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie