Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Cierznie

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.


Obszar: 15,33 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 4 - Sołectwo Cierznie

Sołtys:

Maciej Dukszta

Rada Sołecka:

1. Barbara Jastrzębska
2. Lucyna Zblewska
3. Joanna Rudzińska
4. Andrzej Ciompała
5. Magdalena Dukszta
6. Piotr Krawców