Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


 

Zarządzenia Burmistrza rok 2019

 

Zarządzenie Burmistrza Debrzna w sprawie:                                                                                                                                                            

 numer 

wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Twój dobry start z IPC w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 55.77.2019 18.03.2019
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22-0008/18-00 Twój dobry start z IPC. 54.76.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 53.75.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 52.74.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 51.73.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej sie z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 50.72.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ew.dencj. gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowośći Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieogramczonego. 49.71.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno 48.70.2019 18.03.2019
przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno. 47.69.2019 08.03.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 46.68.2019 07.03.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Debrzno -Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC" 45.67.2019 0.03.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 43.65.2019 27.02.2019
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 42.64.2019 25.02.2019
zmiany Zarządzenia Nr 203.21.2018 Burmistrza Debrzna z dnia 31 grudnia 2018 r. 41.63.2019 25.02.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych 40.62.2019 25.02.2019

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załacznik do Zarządzenia

38.60.2019 11.02.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 37.59.2019 11.02.2019
powołania Komisji Przetargowej nieruchomości do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 36.58.2019 08.02.2019
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 35.57.2019 07.02.2019
głoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 34.56.2019 07.02.2019
wyrażenia zgody na likwidację samochodu osobowo-towarowego Ford Transit. 33.55.2019 06.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 32.54.2019 04.02.2019
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno za 2018 r. 31.53.2019 04.02.2019
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 30.52.2019 04.02.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 2, obręb Strzeczona. 29.51.2019 04.02.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skowarnki nr 9, obręb Uniechów. 28.50.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/170 o powierzchni 29 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 27.49.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/167 o powierzchni 29 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 26.48.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/164 o powierzchni 29 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 25.47.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/161 o powierzchni 29 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 24.46.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/158 o powierzchni 31 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 23.45.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/156 o powierzchni 31 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 22.44.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/154 o powierzchni 33 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 21.43.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/153 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 20.42.2019 04.02.2019
realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w 2019 roku. 19.41.2019 31.01.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 7a zlokalizowanego w budynku Boboszewo 4 . 18.40.2019 31.01.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 17.39.2019 30.01.2019
przekazania pozostałych środków trwałych do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 16.38.2019 25.01.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Gminy Debrzno 14.36.2019 23.01.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechówek nr 1, obręb Uniechów. 13.35.2019 15.01.2019
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2019/2020 12.34.2019 15.01.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds. inwestycji" 11.33.2019 14.01.2019
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok 10.32.2019 
09.01.2019
opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Debrzno 09.31.2019 
09.01.2019
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze    08.30.2019 
03.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 07.29.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w fonnie przetargu ustnego nieograniczonego. 06.28.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 05.27.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 04.26.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 03.25.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieRichomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m\ położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 02.24.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 nr2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  01.23.2019 
 02.01.2019

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2018

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:25
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-03-19 09:59:27
Treść wytworzył(a): Burmistrz Debrzna, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-19 09:29:10