Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Debrznie

 

8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu8-2019.pdf
Opis: 8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-02-05 14:47:11
Data dodania: 2019-02-05 14:47:26
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu7-2019.pdf
Opis: 7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-01 07:52:50
Data dodania: 2019-02-05 07:53:05
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu6-2019.pdf
Opis: 6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-01 07:50:43
Data dodania: 2019-02-05 07:51:05
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szczegóły pliku
Nazwa: pu5-2019.pdf
Opis: 5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2019-02-01 07:45:59
Data dodania: 2019-02-05 07:46:14
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Szczegóły pliku
Nazwa: pu4-2019.pdf
Opis: 4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Utworzono: 2019-02-01 07:44:13
Data dodania: 2019-02-05 07:44:27
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Szczegóły pliku
Nazwa: pu3-2019.pdf
Opis: 3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Utworzono: 2019-02-01 07:40:34
Data dodania: 2019-02-05 07:42:40
Autor pliku: S krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu1-2019.pdf
Opis: 1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-01-04 16:12:23
Data dodania: 2019-01-07 16:12:52
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


rok 2018


101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu101-2018.pdf
Opis: 101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-21 07:59:11
Data dodania: 2018-12-27 08:22:25
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu101_2018_2.pdf
Opis: 101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-28 12:12:44
Data dodania: 2018-12-28 12:13:43
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu100-2018.pdf
Opis: 100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-12-21 07:53:59
Data dodania: 2018-12-27 07:54:37
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

zmiana no projektu
Szczegóły pliku
Nazwa: pu100_2018_2.pdf
Opis: zmiana no projektu
Utworzono: 2018-12-28 12:10:50
Data dodania: 2018-12-28 12:11:13
Autor pliku: J Miszeska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu99-2018.pdf
Opis: 99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Utworzono: 2018-12-13 08:05:01
Data dodania: 2018-12-18 08:05:24
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu98-2018.pdf
Opis: 98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-12 08:08:10
Data dodania: 2018-12-18 08:08:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu97-2018.pdf
Opis: 97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:02:58
Data dodania: 2018-12-18 08:03:14
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu96-2018.pdf
Opis: 96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:01:12
Data dodania: 2018-12-18 08:01:18
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu95-2018.pdf
Opis: 95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 07:58:03
Data dodania: 2018-12-18 07:58:28
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu94-2018.pdf
Opis: 94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2018-12-11 07:47:15
Data dodania: 2018-12-18 07:48:02
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu93-2018.pdf
Opis: 93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2018-12-11 07:42:27
Data dodania: 2018-12-18 07:42:48
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu92-2018.pdf
Opis: 92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2018-12-10 07:40:02
Data dodania: 2018-12-18 07:40:20
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu
Szczegóły pliku
Nazwa: pu91-2018.pdf
Opis: 91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu
Utworzono: 2018-12-07 07:36:28
Data dodania: 2018-12-18 07:36:49
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Szczegóły pliku
Nazwa: pu90-2018.pdf
Opis: 90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Utworzono: 2018-12-07 07:34:31
Data dodania: 2018-12-18 07:34:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu89-2018.pdf
Opis: 89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Utworzono: 2018-12-06 07:32:42
Data dodania: 2018-12-18 07:33:06
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu88-2018.pdf
Opis: 88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-07 12:50:06
Data dodania: 2018-12-12 12:50:31
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2018.pdf
Opis: 87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Utworzono: 2018-12-07 12:54:20
Data dodania: 2018-12-12 12:55:27
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2018.pdf
Opis: 86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2018-12-05 09:06:32
Data dodania: 2018-12-06 09:06:57
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2018.pdf
Opis: 85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-05 09:05:22
Data dodania: 2018-12-06 09:05:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu84-2018.pdf
Opis: 84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
Utworzono: 2018-11-27 12:11:15
Data dodania: 2018-12-06 12:11:39
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2018.pdf
Opis: 83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2018-11-22 12:10:28
Data dodania: 2018-12-06 12:10:51
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu82-2018.pdf
Opis: 82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Utworzono: 2018-11-27 12:09:36
Data dodania: 2018-12-06 12:10:10
Autor pliku: A Pluto-Prondzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady
Szczegóły pliku
Nazwa: pu81-2018.pdf
Opis: 81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady
Utworzono: 2018-11-20 11:57:07
Data dodania: 2018-11-28 11:57:28
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu80-2018.pdf
Opis: 80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Utworzono: 2018-11-20 11:55:02
Data dodania: 2018-11-28 11:55:22
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu79-2018.pdf
Opis: 79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
Utworzono: 2018-11-20 11:52:25
Data dodania: 2018-11-28 11:52:46
Autor pliku: B kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu78-2018.pdf
Opis: 78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:50:52
Data dodania: 2018-11-28 11:51:11
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu77-2018.pdf
Opis: 77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:47:46
Data dodania: 2018-11-28 11:48:05
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:29
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-02-05 14:47:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-05 07:56:11