Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Zarządzenia Burmistrza rok 2018

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie:

 numer 
data

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzania egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 172.1004.2018 13.11.2018
przekazania w użyczenie nieruchomości lokalowych użytkowych na rzecz Spółdzielni Socjalnej "DEBRZYNKA" Debrzno ,ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno. 171.1003.2018 09.11.2018
wyborów do Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz ustalenia wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 168.1000.2018 07.11.2018
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 167.999.2018 06.11.2018
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik USC 166.998.2018 06.11.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 396/21. położonej w miejscowości Debrzno. 165.997.2018 31.10.2018
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2017/2018. w tym o wynikach egzaminu w gimnazjum. 164.996.2018 30.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 163.995.2018 29.10.2018

ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

załacznik do zarządzenia

162.994.2018 26.10.2018
powołania Komisji w celu przeprowadzenia oceny składanych wniosków o udzielenie pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 161.993.2018 19.10.2018
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 19 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Moniuszki 2 w Debrznie. 160.992.2018 15.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 159.991.2018 15.10.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. Strefa chillout w 1PC. 157.989.2018 10.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 156.988.2018 05.10.2018
przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018. 154.986.2018 28.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 152.984.2018 28.09.2018
rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 151.983.2018 26.09.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. "PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI szansą na lepsze jutro". 150.982.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 1 ,obręb geodezyjny Strzeczona . 149.981.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 106/2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3. 148.980.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1043, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego 25 147.979.2018 20.09.2018
przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem KARAT-2018 146.978.2018 18.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 145.977.2018 17.09.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 1047/38 i 1047/39, położonych w miejscowości Debrzno.

144.976.2018 17.09.2018

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. Przedsiębiorczość i JA.

143.975.2018

13.09.2018

przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz142-2018.pdf
Opis: przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.
Utworzono: 2018-09-06 11:57:44
Data dodania: 2018-09-06 11:57:13
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł

142.974.2018

06.09.2018

przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz141-2018.pdf
Opis: przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-09-06 11:55:32
Data dodania: 2018-09-06 11:55:05
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł

141.973.2018

06.09.2018

powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 140.972.2018 04.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 139.971.2018 31.08.2018
zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości. 138.970.2018 28.08.2018
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2019 rok 137.969.2018 28.08.2018
informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 136.968.2018 24.08.2018
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. 135.967.2018 24.08.2018
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/8 o powierzchni 476 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 134.966.2018 24.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/7 o powierzchni 359 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 133.965.2018 24.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/6 o powierzchni 300 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 132.964.2018 24.08.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 1036 i 1037, położonych w miejscowości Debrzno. 131.963.2018 23.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 130.962.2018 22.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 129.961.2018 22.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 128.960.2018 22.08.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5. stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 127.959.2018 22.08.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10 a. obręb geodezyjny Grzymisław. 126.958.2018 22.08.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 125.957.2018 17.08.2018

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do realizacji zadania publicznego pod nazwą „MAMY MOC NA PRZEMOC!” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

124.956.2018 10.08.2018
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 123.955.2018 10.08.2018
przekazania środka trwałego z inwestycji do Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie 122.954.2018 01.08.2018
przekazania środków trwałych do Przedszkola Miejskiego w Debrznie 121.953.2018 01.08.2018
przekazania środków trwałych do Żłobka Gminnego w Debrznie 120.952.2018 01.08.2018
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 119.951.2018 01.08.2018
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji 118.950.2018 31.07.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 117.949.2018 26.07.2018

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załacznik do zarządzenia

116.948.2018 24.07.2018
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy podczas jego nieobecności. 115.947.2018 24.07.2018
wyrażenia zgody na zakup środka trwałego tj. zagęszczarki płytowej rewersyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie 114.946.2018 09.07.2018
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

113.945.2018 09.07.2018

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

112.944.2018 09.07.2018

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

111.943.2018 09.07.2018

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 110.942.2018 29.06.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 109.941.2018 25.06.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/6. położonej w miejscowości Debrzno. 108.940.2018 22.06.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 107.939.2018 22.06.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 106.938.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 105.937.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 104.936.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 103.935.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 102.934.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 101.933.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 100.932.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2.położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 99.931.2018 22.06.2018
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech miesięcy

98.930.2018 19.06.2018

budżetu obywatelskiego na 2019 rok 97.929.2018 19.06.2018
określenia stawek za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno 95.927.2018 12.06.2018
zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 94.926.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 755/26 o powierzchni 1274 m2 ,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023417/7 w miejscowości Stanisławka obręb geodezyjny Grzymisław. 93.925.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 426/22 o powierzchni 821.267 m2 z tego do wydzielenia powierzchnia około 8500 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023411/5 w miejscowości Uniechówek obręb geodezyjny Uniechów. 92.924.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:722/19 o powierzchni 11955 m2 i 722/33 o powierzchni 7766 m2, opisanych w księdze wieczystej Kw nr SLl Z/00021222/9 w miejscowości Buchowo obręb geodezyjny Strzeczona. 91.923.2018  06.06.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 90.922.2018  05.06.2018
wyznaczenia inspektora ochrony danych 87.919.2018  25.05.2018
zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku Strzeczona 4a 85.917.2018  24.05.2018
powołania komisji dla przeprowadzenia procedury przyznania Gminnego Orderu Przyjaciela Dzieci 84.916.2018  23.05.2018
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury wyboru Małego Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w konkursie "Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem" 83.915.2018  23.05.2018
udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Panu Łukaszowi Jurkowlaniec pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie podpisania umowy i weksla in blanco, dotyczącej realizacji zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno" 82.914.2018  22.05.2018
 zmiany Zarządzenia nr 75.907.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 maja 2018 r. 81.913.2018  21.05.2018
przeznaczenia nieruchomości, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. 80.912.2018  18.05.2018
zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 79.911.2018  17.05.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 78.910.2018  15.05.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 263, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 3. 77.909.2018  08.05.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 263, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 3. 76.908.2018  08.05.2018
powołania zespołu ds. opracowania procedur przyznania Gminnego Orderu Przyjaciela Dzieci 75.907.2018  10.05.2018
nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 238 o powierzchni 1568 m2 , położonej w miejscowości Debrzno, opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/00003718/1 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiącej własność pani Ewy Borowicz. 74.906.2018  07.05.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok 73.905.2018  07.05.2018
zmieniające: Zarządzenie Nr 304.604.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: RPPM.05.07.00-22-0022/16-00 Start w Biznesie z IPC. 72.904.2018  30.04.2018
zmieniające: Zarządzenie Nr 14.847.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22-0011/17-00 Twój dobry start. 71.903.2018  30.04.2018
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 70.902.2018  26.04.2018
przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017. 69.901.2018  25.04.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 68.900.2018  25.04.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 67.899.2018  25.04.2018
powołania komisji egzaminacyjnej 66.898.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2. położonej w miejscowości Debrzno, 65.897.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno 64.896.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty CGłuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1.131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 63.895.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1.060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 62.894.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1.292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 61.893.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1.434 m2 , położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 60.892.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2.205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 59.891.2018  17.04.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 58.890.2018  16.04.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 56.888.2018
09.04.2018
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu. 55.887.2018
06.04.2018
przekazania w użyczenie części nieruchomości na rzecz współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 6 w miejscowości Debrzno. 54.886.2018
06.04.2018
zmiany Zarządzenia Nr 173.777.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 53.885.2018
04.04.2018
powołania Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie. 52.884.2018
03.04.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załącznik do zarządzenia

51.883.2018
29.03.2018
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Schotokan Bassai, któremu udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy na realizację zadania publicznego 50.882.2018
28.03.2018
powołania Komitetu Rewitalizacji. 49.882.2018
28.03.2018
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 48.881.2018
27.03.2018
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 47.880.2018
21.03.2018
powołania komisji do przeprowadzenia oceny konieczności kasacji części wyposażenia będącego własnością Gminy Debrzno. 46.879.2018
21.03.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 45.878.2018
21.03.2018
ogłoszenia wykazu nieruchowości przeznaczonej do dierżawy 44.877.2018
21.03.2018
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2017 rok.
Załącznik część 1
Załącznik część 2
43.876.2018
21.03.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 42.875.2018
21.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunt orny kl. IVb-0.3800 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 123 o powierzchni 0.3800 ha, położonej w miejscowości Stare Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 41.874.2018
12.03.2018
zmiany Zarządzenie nr 39.872.2018 dot. powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencje 2018 -2022. 40.873.2018
09.03.2018
powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2022 . 39.872.2018
08.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/5 o powierzchni 876 m2 .położonej w miejscowości Strzeczona, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 38.871.2018
07.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 37.870.2018
07.03.2018
sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste. 36.869.2018
07.03.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 35.868.2018
06.03.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Fachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno - Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. Twój Dobry start z IPC. 34.867.2018
06.03.2018
rozpoczęcia konsultacji zmian "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 33.866.2018
02.03.2018
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 32.865.2018
28.02.2018
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 - 2032 31.864.2018
23.02.2018
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Schotokan Bassai, któremu udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy na realizację zadania publicznego. 30.863.2018
20.02.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 29.862.2018
20.02.2018
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Traugutta 1 w Debrznie. 28.861.2018
16.02.2018
zmiany umowy najmu dla najemcy lokalu mieszkalnego Traugutta 1 m.4 w Debrznie 27.860.2018
16.02.2018
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 10.614.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i nadania jej Regulaminu. 26.859.2018
14.02.2018
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2017 r. 25.858.2018
08.02.2018
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2018/2019 24.857.2018
29.01.2018
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie- nr umowy: RPPM.08.02-22-0011 /l 7-00 23.856.2018
26.01.2018
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie- nr umowy: RPPM.08.02-22-0011/17-00 22.855.2018
26.01.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 21.854.2018
22.01.2018
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok 20.853.2018
18.01.2018
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne kl.V- 3.8654 ha, kl.VI -1.5079 ha i nieużytki 0.7931 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 293/8 o powierzchni 6,1664 ha, położonej w miejscowości Stare Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 19.852.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/9 o powierzchni 1379 m2 ,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 18.851.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/8 o powierzchni 1268 m2,,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 17.850.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/7 o powierzchni 1329 m2,,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 16.849.2018
17.01.2018
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Twój dobry start w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 15.847.2018
15.01.2018
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22- 0011/17-00 "Twój dobry start". 14.847.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 13.846.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 12.845.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 11.844.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 10.843.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m 2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 09.842.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 08.841.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2', położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 07.840.2018
15.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 06.839.2018
09.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 05.838.2018
09.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 04.837.2018
09.01.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 875/17, położonej w miejscowości Debrzno. 03.836.2018 
05.01.2018
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanych świetlicami wiejskimi na rzecz Centrum Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą w Debrznie mieszczącego się w budynku pod adresem : ul. Wojska Polskiego 2, poczta 77-310 Debrzno. 02.835.2018 
05.01.2018
ustalenia Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. 01.834.2018 
03.01.2018

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:198
Treść wprowadził(a): Ziarnek Anna, 2018-11-13 11:42:12
Treść wytworzył(a): Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-09 09:46:22