Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 4
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_of_real_c_pub_4.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 4
Utworzono: 2018-11-07 13:04:49
Data dodania: 2018-11-08 13:05:28
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 3
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_ofer_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 3
Utworzono: 2018-10-15 10:40:17
Data dodania: 2018-10-16 10:40:59
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Zarządzenie nr 151.983.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie" Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 2
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_org_OSPSG.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 2
Utworzono: 2018-09-03 16:06:53
Data dodania: 2018-09-03 16:07:02
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr1
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_org_OSPD.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 1
Utworzono: 2018-09-03 16:05:40
Data dodania: 2018-09-03 16:06:07
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja o wynikach wyboru ofert.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_inf_pożytek_wynik.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert.
Utworzono: 2018-05-16 09:15:44
Data dodania: 2018-05-17 09:16:57
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Zarządzenie Burmistrza Mista i Gminy Debrzno nr 33.866.2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie rozpoczęcia konsultacji zmian "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z załacznikiem


Zarządzenie Byrmistrza Miasta i Gminy w Debrznie nr 167.771.2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


 Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wzór oferty .doc
Wzór sprawozdania .doc

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

** Informacja o wynikach


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z ofertą
***złożona oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

***Złożona oferta


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach wyboru ofert


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Protokół z przebiegu konsultacji


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach konkursu.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami

*Informacja o wynikach konkursu.


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

* Protokół z przebiegu konsultacji .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
* Protokół z przebiegu konsultacji .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
*Projekt Uchwały.
*Uchwała 70.XLVIII.2013 w sprawie rocznego programu współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 01/POKL/6.2/2013
Formularz
Oświadczenie.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
*Projekt Uchwały.
* Protokół z przebiegu konsultacji .
*Uchwała 69.XLVIII.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 63.XXXI.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
*Załączniki do ogłoszenia.
*Informacja o wynikach konkursu..


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
* Projekt Uchwały
* Protokół z przebiegu konsultacji
 


Informacja o wynikach wyboru ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 


 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
* Projekt Uchwały
* Protokół z przebiegu konsultacji.