Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Sołectwo Uniechówek

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 5,17 km2
Statut:
Uchwała Nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 21.06.2006r w sprawie utworzenia Sołectwa Uniechówek
Ucwała Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 27.04.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Uniechówek

Sołtys:

Anna Morgulec

Rada Sołecka:

1. Gostomczyk Piotr
2. Łabędź Magdalena
3. Bączkowski Jan

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2373
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-03-08 11:21:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-08 11:20:58