Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Komunikaty

Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - teroryzm.
Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - atak chemiczny.
Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - upały.


Przetargi


Ogłoszenia / Obwieszczenia


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10.01.2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4Kv oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gmina Debrzno, obręb Uniechów, na działkach nr 212/6, 435 i 79/1.
Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_08_9_2018.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10.01.2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4Kv oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gmina Debrzno, obręb Uniechów, na działkach nr 212/6, 435 i 79/1.
Utworzono: 2018-01-10 07:34:21
Data dodania: 2018-01-11 07:34:33
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


2017


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 7 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Szczegóły pliku
Nazwa: img20171205_08542985.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 7 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2017-12-07 08:56:23
Data dodania: 2017-12-05 08:56:54
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Prognoza oddziaływania na środowisko
Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_ZMPZP_PROGNOZA.zip
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2017-12-14 09:55:40
Data dodania: 2017-12-14 09:56:10
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

Projekty zmian MPZP
Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_ZMPZP_PROJEKT_MPZP.zip
Opis: Projekty zmian MPZP
Utworzono: 2017-12-14 09:57:36
Data dodania: 2017-12-14 09:57:49
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 19.10.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji w m. Słupia, gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 9/2.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 19.09.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 212/6, 435.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 04.10.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji w m. Słupia, gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 9/2.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 28.09.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90. Budowa sieci polegać będzie na budowie złącza kablowego oraz linii kablowej w m. Uniechów gm. Debrzno. Działki objęte wnioskiem 279/12 i 90 obr. Uniechów.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 28.09.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39/1. Budowa sieci polegać będzie na budowie złącza kablowego oraz linii kablowej w m. Myśligoszcz gm. Debrzno. Działki objęte wnioskiem 39/2 i 171/2 obr. Myśligoszcz.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 14.08.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 14.08.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39/1.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Debrzno dla rodzinnych ogrodów działkowych.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno


o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przesztrzennego Miasta i Gminy Debrzno

Rysunek - kierunki zagospodarowania przestrzennego.png

Rysunek - uwarunkowania.png

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - STUDIUM GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ. II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ.I- UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ.III - UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM.pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2017. W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD
Rozliczenie - wzór
Wniosek - wzór


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o: wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo z dnia 08.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia że na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo z dnia 08.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nrewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 1 czerwca 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Prusinowie, gm. Debrzno, dz. nr 224, 225, 286, 266/3.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Debrzno na lata 2016-2022"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 11 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Prusinowie, gm. Debrzno, dz. nr 224, 225, 286, 266/3.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. na wniosek spółki Novum Management Sp. z o. o. S.K.A, ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 309/1, 309/2, 733/1, 707.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 201/6, 213, 202/4, 201/9, 202/5.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, dz. nr 109/1.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 22 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, dz. nr 109/1.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 13 marca 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 447/4, 448/2.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 09 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 309/1, 309/2, 733/1, 707.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 16 lutego roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 201/6, 213, 202/4, 201/9, 202/5.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 447/4, 448/2.


Wojewoda Pomorski, podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 13.01.2017 r. wydał decyzję nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno"


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dla wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji z załącznikami


Burmistn Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 09 stycznia 2017 roku zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cek publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 551/3, 201/2.


2016


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno w związku z przeprowadzaną procedurą z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:" Powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II" podaje do publiczne wiadomości informację o wykazie dokumentów zawierający informację o środowisku i jego ocenie
 


Uchała Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim


Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno".


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 4 listopada 2016 roku zostało wszczęte wstępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 551/3, 201/2.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II w miejscowości Skowarnki, gm. Debrzn


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10 października 2016 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz przebudowie i częściowej likwidacji istniejącej napowietrznej sieci nn-0,4 kV w m. Grzymisław, gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 760/18, 760/17, 760/32, 610/3, 227/2, 605, 214.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz przebudowie i częściowej likwidacji istniejącej napowietrznej sieci nn-0,4 kV w m. Grzymisław, gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 760/18, 760/17, 760/32, 610/3,227/2,605,214.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych z lokalizacją na działce o nr ewid. 498/12 w miejscowości Cierznie


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 412.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 137 i 508.


Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 25 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 137 i 508.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Nowym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Nowe Gronowo dz. nr 175.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 412.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowiy linii napowietrznej nn-0.4 kV w Drozdowie, gm. Debrzno...


Burmistrz Miasta i Gminy obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVVII/300/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) i Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 409).
2) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 138 poz. 2458). 3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692).


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 7 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nn-0.4 kV w Drozdowie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 99/1,110/1,121,120/1,120/4, H5/2,117/4, 117/1,113, no/2,114,115/1, H5/3,117/5,116,122,123,102/3, 97/1, 20/4, 52/2, 52/1,148, 210,100/1, 213,140, 98,176,178,181,177/2,151.


Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
zawiadamia, że począwszy od dnia 29 kwietnia 2016r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście z załącznikami.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
ogłasza o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
ogłasza o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: podziale nieruchomości nr 384/63, 439 i 440 obr. Uniechów w celu wydzielenia działki pod drogę gminną w miejscowości Skowarnki


Burmistrz Miasta iGminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV ze złączeni kablowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 395/5 w Strzeczonie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 327/2, 734, 395/5


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie budowiy elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV ze złączeni kablowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 395/5 w Strzeczonie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 327/2, 734, 395/5


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale nieruchomości nr 384/63, 439 i 440 obr. Uniechów w celu wydzielenia działki pod drogę gminną w miejscowości Skowarnki gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 84/1 i 263 obr. Rozwory w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 52/3 obr. Rozwory.


2015


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa nawierzchni drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Wspólnej w Debrznie.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 84/1 i 263 obr. Rozwory w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 52/3 obr. Rozwory.


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa nawierzchni drogowych, budowa sieci wod-kan, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Szkolnej w Debrznie."


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa nawierzchni drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Wspólnej w Debrznie Wniosek obejmuje nieruchomości, które w katastrze nieruchomości są oznaczone Obręb miasto Debrzno działki nr 718/2, 722/2, 727/2, 727/1, 725, 723, 722/1, 718/1, 711, 752/6.


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: .budowia nawierzchni drogowych, budowa sieci wod—kan, budowie oświetlenia drogowego na terenie ul. Szkolnej w Debrznie


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie punktu czerpania wody z placem manewrowym, drogą dojazdową, kanałem doprowadzającym wodę i zastawkami na działkach nr 5295/1, 496/2, 500 obr. Cierznie oraz na działce nr 5294 obr. Rozwory gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej 15 kV w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki nr 315, 316, 319, 320/2, 321/1, 323, 324, 325, 330/1, 331, 332, 333/2, 334, 336, 338, 373


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII z dnia 24 lutego 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 (Dz. Urz. Woj. Pom z 2014r. poz. 409)


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 138 poz. 2458)


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne budowie punktu czerpania wody z placem manewrowym, drogą dojazdową, kanałem doprowadzającym wodę i zastawkami na działkach nr 5295/1, 496/2, 500 obr. Cierznie oraz na działce nr 5294 obr. Rozwory gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawielinii kablowej o,4kV wraz ze złączem kablowym w Boboszewie obr. Myśligoszcz, gm. Debrzno, działka nr 436/3..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: obręb geodezyjny Uniechów dz. nr 422/1, 422/2, 423, 424/9, 424/10,
424/n, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18, 424/19, 426/4, 426/10, 426/11, 426/13, 426/14, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, 426/20, 426/21, 426/22, 427/3, 427/1, 431/4, 431/9, 43i/io, 431/12, 434, 5291/1, obręb geodezyjny Cierznie dz. nr 500, 5292. .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania działki nr 667/2 w m. Grzymisław gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Strzeczona.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej o,4kV na działkach 170/3, 752/1, 752/2,166/5 i 550 obręb Strzeczona gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do Pędziszewa, gm. Debrzno, obręb geodezyjny Rozwory działki objęte decyzją: nr 342/44, 342/45,342/41, 342/48, 342/15, 342/12, 342/19, 342/13, 342/18, 342/23, 342/22, 342/24, 342/25, 342/30, 342/31, 342/32, 342/33, 342/14, 342/34, 342/52, 342/56, 342/55, 342/51,342/50, 342/59, 260, 261, 15, 314, 177/1, 178, 179/5,179/6, 5296/2, 336, 342/57, 342/39.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do m. Cierznie, gm. Debrzno, obręb geodezyjny Uniechów, działki objęte decyzją: nr 384/40, 384/30, 384/26, 384/7, 384/38, 384/39, 384/35, 384/34, 384/25, 384/22, 384/21, 384/20, 384/19, 384/18, 384/15, 384/2, 384/54, 384/51, 384/47, 384/52, 384/50, 384/49, 384/63, 384/61, 384/60, 384/59, 384/65, 384/37, 384/32, 384/36, 384/4, 384/41, 453, 389, 407/1, 386, 408, 440 oraz obręb geodezyjny Cierznie, działka objęte decyzją nr 411.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej o,4kV wraz ze złączem kablowy dla potrzeb zasilania działki nr 667/2 w m. Grzymisław gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do m. Pędziszewo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do m. Cierznie gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka, dz. nr 89/2, gm. Debrzno.


2014


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka, dz. nr 89/2, gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia
o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Grzymisław" realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 353, 338, 346 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego zmianie sposobu użytkowania części istniejącego zabytkowego pałacu, przebudowie schodów wejściowych do pałacu, budowie schodów ewakuacyjnych, wykonanie otworu okiennego, przebudowie schodów zewnętrznych do przybudówki oraz remoncie elewacji wraz ze zmianą elewacji przewidzianej do realizacji w obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działka nr 189/8.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego zmianie sposobu użytkowania części istniejącego zabytkowego pałacu, przebudowie schodów wejściowych do pałacu, budowie schodów ewakuacyjnych, wykonanie otworu okiennego, przebudowie schodów zewnętrznych do przybudówki oraz remoncie elewacji wraz ze zmianą elewacji przewidzianej do realizacji w obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działka nr 189/8.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 353, 338, 346 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na działce nr 106 w m. Strzeczona gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania działki nr 7/1 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko gm.Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania działki nr 7/1 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na działce nr 106 w m. Strzeczona gm. Debrzno."Ogłoszenia archiwalne rok 2013
Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:26183
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2018-01-11 08:40:21
Treść wytworzył(a): Karolina Okrój, 2015-04-29 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-11 07:35:07