Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Sołectwo Drozdowo

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 4,32 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/313/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drozdowo
Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Lidia Korzeniowska

Rada Sołecka:

1. Aniela Pliszka
2. Mirosław Witkowski
3. Mariola Witkowska

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2320
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-03-07 14:01:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-03 10:30:34