Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Sołectwo Uniechów

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 12,28 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/323/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniechów
Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno
 

Sołtys:

Mirosław Kawczak

Rada Sołecka:

1. Magdalena Błażyńska
2.  Roman Pasieka
3. Tadeusz Kabattek
4. Halina Gajdamowicz
5. Łukasz Malmon

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2806
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-05-20 13:41:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-02-25 13:18:47