Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Sołectwo Stare Gronowo

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 25,15 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Gronowo
Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Wioletta Fierek

Rada Sołecka:

1. Marian Dubicki
2. Agnieszka Świstowska
3. Zbigniew Osiadło
4. Danuta Żelazny
5. Krystyna Bartoszek
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3280
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-03-07 14:16:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-03 10:26:06