Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Sołectwo Rozwory

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 13,94 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/318/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwory
 Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Tomasz Żebryk

Rada Sołecka:

1. Roman Skwiercz
2. Krzysztof Sadło
3. Grażyna Żebryk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2310
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-03-07 14:23:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-03 10:24:41