Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Sołectwo Prusinowo

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 21,48 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/317/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prusinowo
Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Stanisław Mulik

Rada Sołecka:

1. Urszula Seydak
2. Agnieszka Zwierzchowska
3. Stanisław Kościelski
4. Krystian Zwierzchowski

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2506
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-02-25 13:27:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-03 10:24:14