Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Sołectwo Myśligoszcz

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 12,02 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/315/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
 Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Stanisław Drobek

Rada Sołecka:

1. Bogumiła Zatorska
2. Krzysztof Żandarski
3. Dawid Świerczyński
4. Iwona Palacz

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2784
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-03-07 14:24:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-03 10:21:23