Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Sołectwo Cierznie

 

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.


Obszar: 15,33 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/312/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierznie
Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Maciej Dukszta

Rada Sołecka:

1. Leszek Rudziński
2. Joanna Rudzińska
3. Sylwester Kaszubowski
4. Andrzej Ciompała
5. Piotr Krawców

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2730
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-03-07 13:58:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-07 13:56:55