Miasto i Gmina Debrzno

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Informacje:


Imię i Nazwisko: Zdzisław Józef Marek
Telefon: 83 35 351 w. 23
Dyżury w biurze Rady w każdy wtorek, 11:00 - 13:00
e-mail: przewodniczacy@debrzno.pl
 


 

Kompetencje Przewodniczącego Rady

 


Rozdział III §18 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Debrzno